Mumble-less Monday #16: Pemetik Api Good Luck

Salam sejatera buat semua.

Pemetik Api Semoga Berjaya

Semoga berjaya”. Saya pasti bekas ini sebenarnya untuk meletakkan pen, namun apabila ianya diletakkan dengan pemetik api yang digunakan untuk menyalakan rokok, maksudnya seakan membawa sindiran kepada perokok!

beliamuda: Ditemui di Restoran Salam Corner semasa hendak membayar sarapan pagi tadi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge