Tawaran Biasiswa MNRB 2010

Salam sejahtera buat semua.

TABUNG BIASISWA MNRB, sebuah tabung yang ditubuhkan oleh MNRB HOLDINGS BERHAD (sebuah anak syarikat Permodalan Nasional Berhad (PNB) yang disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia) mempelawa permohonan biasiswa daripada pelajar-pelajar Malaysia yang berjaya menamatkan pengajian SPM/STPM dan bercadang untuk mengikuti pengajian bagi kursus-kursus Matrikulasi/Asasi, Diploma, Ijazah Sarjana Muda atau kursus professional sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi tempatan yang diiktirafkan.

Continue reading